Transportkunde Pandora

Transportkunde Pandora

Ook dit jaar zal het dispuut weer een symposium organiseren. Deze keer in samenwerking met verschillende andere disputen om het nog groter te kunnen maken. Het thema van dit jaar is ‘Is bigger better?!’

Het transportsymposium wordt gehouden op 28 april in de aula van de TU Delft. Het thema van het symposium is ‘Is bigger better?’ en hierbij kan worden gedacht aan de huidige trend om steeds groter te gaan werken in de vervoerssector, zoals de steeds groter wordende containerschepen, vliegtuigen, maar ook steeds meer asfalt. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee op o.a. het gebied van logistiek, organisatie en inrichting van omslagpunten zoals havens en vliegvelden, techniek en wetgeving. Ook brengt het de nodige overwegingen met zich mee zoals hoe deze trend in verhouding staat met de trend dat consumenten steeds meer flexibelere en snellere leveringstijden willen, meer persoonlijk afgestemde producten en services eisen. Tevens worden de logistieke systemen door (grootschalige) samenwerking en globalisering steeds complexer. Op deze diverse maar samenhangende onderwerpen en uitdagingen wordt de aandacht gevestigd tijdens het symposium.

Gedurende de dag worden lezingen en workshops verzorgd door o.a. ECT, Royal Haskoning, Mckinsey, SBM/Dockwise, Haven Rotterdam, Ministerie van defensie en air cargo Netherlands. Daarnaast zullen een bedrijvenmarkt, lunch en borrel aangeboden worden. Voor studenten kost het symposium slechts €5.- en voor TU medewerkers €10,-. Voor meer informatie en inschrijving http://www.transportationsymposium.nl/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *