Transportkunde Pandora

Transportkunde Pandora

OBM lgo_200dpi

OVERSLAGBEDRIJF MOERDIJK BV (OBM)

OBM is een op- en overslagbedrijf voor massagoederen en stukgoederen in het havengebied Moerdijk (ca. 20km ten zuiden van Rotterdam), en heeft momenteel 3 terminals operationeel: OBM Noord sinds 2009, OBM-oost sinds 2003 en  OBM-west vanaf 1994.

OBM-noord  beslaat in totaal een terrein van 4 ha met momenteel een kade van 220m en een diepgang van 8.9m. De kade kan later worden uitgebreid met nog eens 110m en alle kades kunnen verdiept worden tot 10m indien de toegang Moerdijk dat toelaat (schepen tot 25 a 30.000 ton).
Op deze terminal zijn inmiddels 6 droge bulkloodsen (totaal ca. 18.000 m2) gerealiseerd en in gebruik genomen en zullen nog meerdere droge bulkloodsen worden geplaatst voor de opslag van een grote variëteit aan droge bulkgoederen zoals, ertsen, mineralen, granen, mengvoeders, zout, kunstmest, biomassa en recycling producten. Voorts wordt het terrein mogelijk voorzien van een eigen spooraansluiting voor de afhandeling van complete bloktreinen. Reeds nu kunnen treinen worden afgehandeld door OBM op de openbare laad/losgelegenheid van Moerdijk. OBM heeft diverse hydraulische mobiele havenkranen en shovels en diverse grijpers en hulpstukken voor een grote diversiteit aan ladingsoorten voor al haar terminals. Het terrein is voorzien van 3 weegbruggen tot 70 ton.

OBM-oost bestaat uit een ca 2.8 ha groot terrein met open, gesloten en halfopen bulkopslagfaciliteiten. Daarnaast beschikt het bedrijf hier over een zogenaamde vinger-pier voor uiterst efficiente schip-schip overslag voor schepen met een diepgang tot  8,4m, geschikt voor  schepen tot ca 15.000 ton. Op dit terrein vind ook veelvuldig het omzetten van ladingen plaats van en naar zeecontainers. Alle verhardingen zijn gecertificeerd vloeistofdicht verhard zodat ook alle mogelijke afvalstoffen mogen worden opgeslagen. Ook dit terrein heeft een weegbrug tot 70 ton. Voorts zijn er gesloten en verwarmde opslagloodsen voor stukgoed, voorzien van dockboards voorhanden.

OBM-west bestaat uit een terrein van ca. 2,3 ha buitenopslagterrein wat volledig voorzien is van vloeistofdicht gecertificeerde asfaltvloeren en percolaatwater opvangsystemen en is daarmee geschikt voor de opslag en bewerking van een grote diversiteit aan afvalstoffen en droge bulkladingen zoals recycling hout, rubber, glas en verontreinigde grond. Additionele diensten kunnen worden geboden zoals breken, zeven, sorteren en wassen. Voor veel klanten verzorgt OBM tevens expeditie activiteiten zoals voor en natransport per vrachtauto en/of zee- en binnenvaartbevrachting. Ook dit terrein is voorzien van een 70 tons weegbrug.

OBM-noord en hoofdkantoor

Oostelijk Randweg 5
4782 PZ Moerdijk
Havennummer 136
Noordelijke Insteekhaven / Hollandsch Diep
tel +31 168 325881
fax +31 168 325882
email info@obm.nl
website www.obm.nl

contactpersoon: Frank Nooijen, directeur, mob +31 651 236723

OBM-oost

Oostelijke Randweg 42
4782 PZ Moerdijk
havennummer 128
Insteekhaven Roode Vaart
tel fax email: zelfde als OBM-noord

OBM-west

Middenweg 26
4782 PM Moerdijk
havennummer 380
westelijke insteekhaven
tel fax email: zelfde als OBM-noord