Transportkunde Pandora

Transportkunde Pandora

Woensdag 29 mei viert Dispuut Transportkunde Pandora samen met Kivi Niria het 40 jarige bestaan van de afdeling Transportkunde.

Het 8e lustrum van Afdeling Transportkunde en Logistiek valt samen met de ontsluiting van het grootste havenproject ter wereld, namelijk de uitbreiding van de Rotterdamse haven op Maasvlakte 2.

Gezien het belang van het Maasvlakte 2 project voor de Nederlandse economie en de grote rol die de Rotterdamse haven speelt in onze ingenieurspraktijk,  heeft KIVI NIRIA Transportkunde & Logistiek besloten om haar lustrum te vieren in de vorm van een feestelijke en informatieve boottocht op Maasvlakte 2.

In samenspraak met het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam kon bereikt worden dat onze lustrumboottocht plaats vindt reeds één week na de officiële opening van de haven, namelijk op 29 mei 2013. Wij hebben daardoor dus als Afdeling voor Transportkunde en Logistiek een absolute primeur!

Het programma zal beginnen in het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) te Rozenburg, waar inleidingen zullen worden gegeven door Ir. René van der Plas, projectdirecteur Maasvlakte 2 van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en prof. Dr. Ir Gabriel Lodewijks van TU Delft.
Na de inleidingen wordt ingescheept in de Henry Hudson via de steiger van EIC aan de Nieuwe Waterweg. Van daaruit wordt naar de Maasvlakte gevaren en wordt een uitgebreide rondvaart uitgevoerd door Maasvlakte 2 en aanliggende havens. Tijdens de rondvaart worden deskundige toelichtingen met veel inside-informatie gegeven door medewerkers van het Havenbedrijf.

Na het bezoek aan Maasvlakte 2 wordt aan boord een heerlijk warm en koud buffetdiner genoten. Tenslotte wordt teruggevaren naar het EIC.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
14.00 – 14.30 uur Ontvangst bij het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam.
14.30 – 15.30 uur Inleidingen
15.30 – 16.00 uur Inschepen in Henry Hudson
16.00 – 19.30 uur Vaart naar Maasvlakte 2, rondvaart op MV2, bezichtiging van andere havengedeeltes en retourvaart naar EIC.

Aanmelden en informatie
Studenten dienen zich aan te melden via een e-mail aan info@kiviniria.nl o.v.v. naam, lid- of studentnummer, adres en woonplaats.
Na inschrijving ontvang je daarvan een bevestiging en wordt je verzocht om de bijdrage meteen over te maken. De Henry Hudson is een grote rondvaartboot, maar er is natuurlijk wel een limiet aan de capaciteit voor opvarenden. Daarom zijn er ook limieten voor het aantal inschrijvers, zowel studenten als niet-studenten. Als deze limieten bereikt zijn ontvangen verdere inschrijvers daarvan bericht en worden op de wachtlijst geplaatst.

Overmaking van het inschrijfgeld op rekeningnummer 2920308 t.n.v. KIVI NIRIA Transportkunde onder vermelding van studienummer (en indien lid kivi: lidmaatschapsnummer)  en “Lustrum 2013”.

– Studenten, (lid van KIVI NIRIA): € 20,-
– Studenten, (niet-lid van KIVI NIRIA): € 30,-

De aanmelding voor deze activiteit is gesloten.