Alumni reünie

 

Op donderdag 28 september is de alumni reünie van Dispuut Transportkunde Pandora gehouden bij Ortec, een van de grootste aanbieders van optimalisatiesoftware en analyseoplossingen ter wereld, in Zoetermeer. De dag begon al goed toen de bus waarmee de TEL studenten vanuit Delft vertrokken de officiële ADO spelersbus bleek te zijn. De stemming zat er meteen goed in. Eenmaal aangekomen bij Ortec werden wij van harte welkom geheten door de met een welkomstwoord vanuit het dispuut door Marcel Ceelen en Jan Marijnen. Hierin werd verteld over de invulling van de dag en de resultaten uit de enquête van vorige alumni reünie. Hierna begon Ortec met een introductie over het bedrijf.

 

Ortec is in 1981 opgezet door vier innovatieve studenten econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij geloofden problemen van bedrijven opgelost konden worden met wiskundige theorieën en algoritmes die zij hadden geleerd in hun studie. Theodoor Toorn begon met een presentatie over een project waar hij momenteel mee bezig was. Hij werd opgevolgd door een van de vier oprichters CFO Gerrit Timmer die met een interessante introductie meteen het enthousiasme van de tellers aanwakkerde. Hierna gaf Frank van Os van Smartmile een presentatie.

 

Smartmile heeft als missie pakketbezorging efficiënt, duurzaam en soepel te laten verlopen. Door de toenemende groei van pakket bezorgen slibben de binnensteden dicht. Bezorgers kunnen huizen slecht bereiken, vaak is het moeilijk om te stoppen en wanneer een bezorger het dan eindelijk op plaats van bestemming is, is er vaak niemand thuis. Door middel van een distributie centrum aan de rand van de stad in combinatie met pick-up points wil SmartMile de frustratie bij zowel de bezorger als de ontvanger laten verdwijnen. SmartMile staat nu nog in de kinderschoenen en is laatst begonnen met de eerste pilot in een Duitse stad.

 

Na deze introducerende presentaties werd de groep in zessen gesplitst om de participatiegraad te verhogen en een groepsdiscussie te starten. De zes onderwerpen werden kort gepitcht door de verschillende groepsleiders en daarna kon worden gekozen welke presentatie jou het meeste aansprak.

 

Warehousing

Bij de groepssessie over warehousing werd ingegaan op de robotisering van warenhuizen. Als voorbeeld hiervan werden de AGV’s bij Amazon gegeven, die hierin zeer vooruitstrevend waren. De discussie ging in op het technische aspect van robots, met voornamelijk de vraag of deze flexibel genoeg zijn om ingezet te worden op kleinere warenhuizen waar ze meerdere functies hebben. De verwachting was dat de implementatie nog wel minstens 10 jaar zou gaan duren. Daarnaast kwam ook de maatschappelijke discussie, of de robotisering niet tot grote werkeloosheid zou leiden, op gang. Men dacht dat door de robotisering mensen werk en dus koopkracht zouden verliezen waardoor de economie zou verslechten. Als tegenargument werd gegeven dat in het verleden nog nooit een technische ontwikkeling tot werkeloosheid heeft geleid.

 

 

 

 

Smartmile

Entrepreneur Frank van Os nam de deelnemers mee in de wereld van Smartmile. Het enthousiasme van Frank was aanstekelijk en de deelnemers werden gevraagd om mee te denken over potentiële nieuwe toekomstwegen voor Smartmile. Hierbij moesten de deelnemers zich wanen als aandeelhouder van Smartmile. Allereerst werden alle ins en outs duidelijk, zoals het verdienmodel. Smartmile opereert momenteel in publieke en toegankelijke plekken. Het was lastig om in korte tijd ideeën te schetsen die nieuw waren voor Frank wat resulteerde in meer out-of-the-box ideeën dat tot nadenken gaf voor Smartmile. Kortom, een inspirerende sessie over de wereld van Smartmile.

 

Routing

Routing werd gepresenteerd door Theodoor Torn, medewerker van Ortec. In deze sessie over routing werd er stilgestaan hoe Ortec zich bezig houdt met het optimaliseren van routeplanningssoftware, om zo de kosten te reduceren en een tijdswinst te boeken zodat een bedrijf efficiënter kan functioneren. In de routeplanningssoftware wordt rekening gehouden met veel verschillende factoren, waaronder: actuele verkeersdrukte, actuele voorraden in warenhuizen, het optimaal laden/lossen van transportmiddelen en verschillende routes. Verder werd het duidelijk dat de software in de meeste gevallen efficiënter is dan wanneer de routeplanning handmatig door een planner wordt gedaan. Opmerkelijk verschil tussen Europa en de VS is dat een planner in de VS de software moet volgen met een zo min mogelijke persoonlijke inbreng terwijl in Europa waar een planner zelf uiteindelijk de beslissing nog kan nemen.

 

Load building

In de groep Load Building werd een case besproken van een logistiek manager die een miljoenenbesparing in transportkosten moest realiseren door pallets beter te beladen met dozen. Voor dit bekende ‘packing problem’ heeft Ortec een prima tool beschikbaar die, gegeven een scenario, de optimale opbouw van een pallet berekent. De uitdaging ligt vooral in het in de praktijk realiseren van een theoretische oplossing. ‘Out-of-the-box’ denken is de sleutel om een dergelijke opdracht tot een goed einde te brengen!

 

Site Logistics

Tijdens de sessie van site logistics werd een case voorgelegd dat momenteel een project is waar Ortec zich mee bezig houdt. De case ging over het centrale distributie centrum van DPD in Polen waar alle pakketen van- en naar toe worden gestuurd vanaf kleinere distributie centra in het land. Het grootste probleem was momenteel dat er een nieuw vanderlande systeem was geïnstalleerd voor het innemen en verder verdelen van de pakketen. Dit systeem heeft echter een beperkte capaciteit en momenteel was er weinig registratie van in- en uitgaand verkeer, waardoor het lastig was om te bepalen hoe de capaciteit van het systeem het best benut kon worden. Tijdens de sessie werd er gediscussieerd over welke informatie essentieel is om dit proces te optimaliseren. Uiteindelijk werd er verteld over de oplossing waar Ortec mee is gekomen, wat vooral inhoudt dat ingaande en uitgaande vrachtwagens beter in de gaten werden gehouden en de data hiervan werd doorgestuurd naar de planner van het distributie centrum, om zo meer inzicht in de pakket stromen te creëren. Hierna werden er door de alumni nog meer ideeën aangedragen om deze oplossing verder te ontwikkelen.

 

 

Analyses

Door middel van een schema kon een willekeurig bedrijf worden geanalyseerd op de mate van ontwikkeling op het gebied van data gebruik. Als een bedrijf erg inefficiënt om gaat met zijn data resources dan stond dit bedrijf links in het schema. Zodra het bedrijf verder ontwikkeld was in het gebruik van data resources dan verplaatste dit naar de rechter kant van het schema. Zodra een bedrijf helemaal rechts op het schema stond was het niet nodig om de data resources te verbeteren. Aan de hand van deze tabel konden we vragen stellen, en werd er gediscussieerd over welk bedrijf zich waar op deze tabel begeeft.

 

Na een half uur wat voor velen voorbij was gevlogen kwam de groep weer bijeen om ervaringen opgedaan in de groepssessies te delen. Een uitverkorene uit iedere groep gaf een korte presentatie over wat zij hadden besproken en wat de conclusie hieruit was. Na een dankwoord van Marcel aan Ortec en Smartmile vertrokken wij naar de bovenste verdieping van het gebouw. Hier kon iedereen onder het genot van een hapje en drankje de dag evalueren en herinneringen aan de mooiste mastertrack van de TU Delft ophalen. Na een gezellige borrel vertrok iedereen vol opgedane ervaringen terug naar huis.

 

Namens het bestuur van Transportkunde Pandora willen wij graag nogmaals Ortec en Smartmile bedanken voor het organiseren van deze prachtige reünie, wij hebben er van genoten! Ook willen wij graag alle alumni leden bedanken voor de grote opkomst en het geweldige enthousiasme gedurende de dag. Wij hopen jullie, hopelijk dan zelf ook als alumni leden, over twee jaar weer terug te zien.

 

Door Laurien van Cappelle